1. Definiowanie zadania automatycznego wyłączenia komputera z systemem Windows 10

1.1
Uruchom aplikację Harmonogram zadań.

W tym celu kliknij menu Start i zacznij wpisywać słowo harmonogram. Komputer sam znajdzie aplikację. Kliknij jej nazwę.

01ab

1.2
Otworzy się okno z aplikacją Harmonogram zadań. W znajdującym się z prawej strony okna panelu Akcje kliknij akcję Utwórz zadanie podstawowe.

02

1.3
Otworzy się okno Kreator tworzenia zadań podstawowych. W polu Nazwa wpisz nazwę identyfikującą definiowaną czynność. Może to być np. Shutdown, albo Wyłącz. Moje zadanie nazywa się Wyłącz_komputer. Można także zamieścić opis zadania w polu Opis, ale nie jest to konieczne. Kliknij przycisk Dalej.

03

1.4
Teraz powinniśmy zdecydować, czy chcemy, by nasz komputer wyłączał się cyklicznie, czy tylko jeden raz, a może po wystąpieniu konkretnego zdarzenia. Z mojej praktyki wynika, że najwygodniej jest zdefiniować pojedyncze wyłączenie (wybieram Jeden raz), a w kolejne dni, gdy będzie potrzebne automatyczne wyłączenie komputera, po prostu modyfikacja wcześniej utworzonego zadania (zdefiniowane zadanie Wyłącz_komputer nie znika z listy zadań — możemy przywołać je w dowolnym momencie i zmienić jego parametry).
Jeśli ktoś potrzebuje automatycznego wyłączania komputera każdego dnia, wybierze opcję Codziennie. Klikamy przycisk Dalej.

04

1.5
Teraz należy ustawić datę i czas automatycznego wyłączenia (ważne jest tylko to, by nie ustawić wystąpienia zadania w przeszłości ;). Datę i godzinę można albo wpisać ręcznie z klawiatury, albo rozwinąć kalendarz, klikając niewielką strzałkę w polu z datą.

05

1.6
Kolejny krok to zdefiniowanie akcji. Zaznaczamy opcję Uruchom program i klikamy przycisk Dalej.

06

1.7
Należy teraz powiedzieć komputerowi, jaki program jest odpowiedzialny za jego wyłączenie. Musimy wskazać program shutdown.exe, znajdujący się w katalogu z systemem Windows, w podkatalogu System32. Można to zrobić, klikając przycisk Przeglądaj i odszukując plik na dysku, lub po prostu ręcznie — bardzo dokładnie! —wpisać w pole tekst C:\Windows\System32\shutdown.exe (bez żadnych spacji!).
Uwaga! Program shutdown.exe znajduje się w wymienionym wyżej miejscu w typowych instalacjach systemu Windows. Jeśli dana instalacja nie jest typowa, należy zadać sobie trud odnalezienia pliku z programem na dysku (przycisk Przeglądaj).
Ponadto w pole Dodaj argumenty należy wpisać dwa znaki: /s (ukośnik, s):

07

1.8
Po kliknięciu przycisku Dalej przechodzimy do ekranu Podsumowanie. Rzut oka, czy ustawione parametry są poprawne, i można kliknąć przycisk Zakończ.

08

1.9
Okno kreatora tworzenia zadań podstawowych znika. Na ekranie widzimy ponownie okno Harmonogram zadań. W środkowej części okna, na liście zadań, widać właśnie zdefiniowane zadanie Wyłącz_komputer. Jeśli zadania nie widać, to znaczy, że skryło się wśród innych zadań — wystarczy skorzystać z prawego paska przewijania i przewinąć listę.

09

1.10
Możemy zamknąć okno Harmonogramu zadań — menu Plik è Zakończ. W zadanym dniu, o zadanej godzinie komputer wyłączy się automatycznie.

102. Ułatwiające życie czynności pomocnicze

Jeśli automatyczne wyłączenie komputera nie ma być czynnością jednorazową, warto ułatwić sobie kolejne szukanie właściwego programu — dlatego przypnijmy program Harmonogram zadań do ekranu startowego.

2.1
Klikamy przycisk Start (bądź naciskamy klawisz Start na klawiaturze) i odszukujemy aplikację Harmonogram zadań jak w punkcie 1.1. Niewykluczone, że Harmonogram zadań będzie widoczny od razu po otwarciu ekranu startowego w sekcji Najczęściej używane. Klikamy Harmonogram zadań prawym klawiszem myszy i z podręcznego menu wybieramy opcję Przypnij do ekranu startowego. Kafelek z aplikacją pojawi się gdzieś poniżej kafli znajdujących się już na ekranie startowym.

21

2.2
Za pomocą myszy przeciągamy kafel z aplikacją Harmonogram zadań w wygodne dla nas miejsce ekranu startowego.

223. Modyfikowanie zdefiniowanego wcześniej zadania wyłączenia komputera

3.1
Uruchamiamy aplikację Harmonogram zadań.

3.2
W lewym panelu okna rozwijamy (dwuklik na nazwie bądź pojedynczy klik na znaku >) gałąź Biblioteka Harmonogramu zadań.
W środkowej części okna, na liście zadań, odszukujemy zdefiniowane wcześniej zadanie Wyłącz_komputer i klikamy je dwukrotnie.

23

3.3
Otwiera się nam okno zatytułowane Właściwości: Wyłącz_komputer (Komputer lokalny) z aktywną zakładką Ogólne.
Przechodzimy na zakładkę Wyzwalacze, klikamy wyzwalacz, którego parametry chcemy zmienić (w przykładzie widać jeden wyzwalacz, ale możemy zdefiniować ich więcej) i klikamy przycisk Edytuj. Otwiera się kolejne okno pt. Edytowanie wyzwalacza. Wprowadzamy odpowiednią datę i czas, klikamy OK i OK w kolejnym oknie. Zadanie zostało zapamiętane z nową datą i godziną wyłączenia komputera.

25