Współpraca ze stałymi klientami

Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby informatyczne nashelp2zych klientów. Dlatego nie mamy w cenniku konkretnych cen na konkretne procedury informatyczne typu np. odzyskiwanie danych z uszkodzonego nośnika czy też instalacja wybranego systemu operacyjnego itp.

Jakie usługi w takim razie wykonujemy i jak się rozliczamy z klientami?

Obszarem naszej współpracy z klientami są systemy komputerowe i oprogramowanie wykorzystujące technologie firm INTEL i MICROSOFT. Posiadamy odpowiednie autoryzacje tych firm oraz możemy liczyć na ich pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących u klientów końcowych.
Rozliczeniem naszych usług jest wykaz prac z podanym czasem realizacji. Zasady rozliczeń reguluje umowa pomiędzy klientem a BB SOFT. Może to być umowa serwisowa lub umowa administrowania zasobami IT klienta.

  • Umowa serwisowa — umowa ta obejmuje doraźne działania wykonywane na miejscu, w siedzibie klienta, lub zdalnie poprzez łącza teleinformatyczne. W jej ramach BB SOFT realizuje zlecane przez klienta prace, doradza, szkoli wskazane osoby w ustalonym przez klienta zakresie, działa jak „pogotowie” w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania. Dokumentuje swoje prace odpowiednim opisem dostępnym dla klienta. Nie zawsze taki schemat współpracy jest dla klienta wystarczający.
  • Umowa administrowania zasobami IT — umowę tę proponujemy wtedy, gdy został ustalony konkretny, powtarzalny scenariusz  prac BB SOFT na rzecz klienta. Umowa ta może obejmować takie działania jak cykliczne tworzenie kopii zapasowych, cykliczna inwentaryzacja zainstalowanego przez pracowników oprogramowania itp. Takie usługi również są dokumentowane odpowiednimi zapisami. Mają ponadto swoje odbicie w logach systemu informatycznego klienta. Umowy takie to konkretna, stała odpowiedzialność BB SOFT za działanie systemu informatycznego klienta.

Działamy też odpowiadając na wezwania telefoniczne potencjalnych nowych klientów.

Klientom, którzy są zadowoleni z rozpoczętej z nami współpracy, proponujemy na początek krótszą, dziesięciogodzinną umowę startową.

Przed podpisaniem umowy serwisowej niezbędne jest określenie wraz z klientem jego potrzeb informatycznych oraz zasad regulujących realizację tych potrzeb. W ramach stałej współpracy zasady te są modyfikowane zgodnie z potrzebami klientów.

​​​
Produkt  Cena [netto]  Cena [brutto]
​​​
Umowa serwisowa 50 h​ 2950 zł   3628,50 zł
​​​
Umowa startowa 10 h​​ 600 zł  738 zł
​​​
Serwis sieci komputerowych 1h​​ 100 zł  123 zł

 

Ceny najprostszych usług, realizowanych dla osób prywatnych, uzgadniamy indywidualnie.