W poprzednim etapie tworzyliśmy dokumenty różnego typu, korzystając z menu Utwórz  paska OneDrive. Okno z zawartością folderu Dokumenty  OneDrive wyglądało jak poniżej:

080914_1531_Krok6Dlacze1

Rzućmy teraz okiem na lewą, dolną sekcję okna OneDrive.
Widać w niej, ile miejsca w chmurze zostało panu Jarkowi. Widać też, że w razie potrzeby możemy powiększyć tę przestrzeń (do tej możliwości wrócimy jeszcze na koniec kursu).

Jest Kosz, więc jeśli — przez analogię do systemu Windows — klikniemy jakiś dokument lub folder prawym klawiszem myszy, możemy skasować go, czyli przenieść do chmurowego kosza. W menu podręcznym wywoływanym prawym klawiszem myszy jest całkiem sporo opcji podobnych do tych, jakie znajdują się w oknie eksploratora plików fizycznego komputera. Na poniższej ilustracji można zobaczyć opcje menu podręcznego dostępne dla pliku z prezentacją PowerPoint.

080914_1531_Krok6Dlacze2

Jednak w tym kroku kursu najbardziej interesuje nas umieszczona najniżej w oknie opcja Pobierz aplikacje OneDrive. Nasuwa się pytanie — po co? Ogólnie rzecz biorąc po to, by: po pierwsze — w fizycznym komputerze mieć na bieżąco kopię zawartości dysku chmurowego, i po drugie —żeby to, co w fizycznym komputerze zapiszemy w folderze będącym kopią dysku w chmurze, mogło być natychmiast i automatycznie zsynchronizowane z chmurą.

Tu mała dygresja — nawiązując do głośnych afer pomyślmy, że:

  1. Mamy automatyczną kamerę wideo zalogowaną do konta w chmurze.
  2. Kamera — wyposażona w detektor ruchu i dźwięku — wykonuje zdjęcia, nagrywa rozmowy i oczywiście zapisuje je w chmurze.
  3. Nasz fizyczny komputer z aplikacją OneDrive na bieżąco synchronizuje dane z chmury, więc po chwili możemy je mieć u siebie.

Oczywiście — oprócz scenariusza podsłuchowo-aferalnego J — schemat ten można wykorzystać do ochrony samochodu, domku w górach, chatki na działce itp.

Skoro pan Jarek już wie, dlaczego warto mieć aplikację OneDrive na fizycznym komputerze, klika łącze Pobierz aplikacje OneDrive.

080914_1531_Krok6Dlacze3

Poniżej grafiki znajdują się łącza odpowiednie dla konkretnych urządzeń — od komputerów PC i Mac po telefony i Xboxy.

080914_1531_Krok6Dlacze4

Pan Jarek ma typowy komputer PC z systemem Windows 8.1, wybiera więc pierwszą opcję, a następnie wskazuje, z jakiego systemu operacyjnego korzysta na swoim komputerze. Teraz trzeba jeszcze zdecydować, czy oprogramowanie OneDrive na komputerze ma służyć do użytku prywatnego, czy firmowego. Obsługiwane systemy operacyjne to Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Mac OS X. Starsze systemy Windows nie mają odpowiednich wersji aplikacji OneDrive. Natomiast w systemie Windows 8.1 znajduje się już kafelek służący do uruchomienia aplikacji OneDrive.

Pan Jarek utworzył i zarejestrował swoje konto w chmurze dopiero niedawno — w pierwszym kroku kursu. Natomiast konto, którym loguje się do Windows 8.1 na swoim komputerze, jest innym kontem — nie tym zrejestrowanym w chmurze. Dlatego teraz, po kliknięciu w kafel OneDrive, pan Jarek jest proszony o zalogowanie się z użyciem konta w chmurze (Microsoft).

080914_1531_Krok6Dlacze5

W ustawieniach komputera pan Jarek został przekierowany do ustawień konta lokalnego, na które zwykle logował się do swojego komputera. Tutaj konto lokalne możne połączyć z kontem Microsoft.

080914_1531_Krok6Dlacze6

Żeby to zrobić, musi jeszcze potwierdzić swoją tożsamość hasłem do konta lokalnego.

080914_1531_Krok6Dlacze7

Teraz trzeba zalogować się do konta w chmurze (Microsoft).

080914_1531_Krok6Dlacze8

Ponieważ administratorzy chmury powinni móc sprawdzić tożsamość użytkownika konta w chmurze, pan Jarek podał przy rejestracji numer swojego telefonu. Potwierdzi go na poniższym ekranie, a potem wpisze na stronie kod otrzymany w wiadomości SMS.

080914_1531_Krok6Dlacze9

Po wpisaniu czterech cyfr i kliknięciu Dalej bardzo szybko otrzymujemy SMS z odpowiednim kodem.

080914_1531_Krok6Dlacze10

Następuje potwierdzenie połączenia z dyskiem w chmurze…

Krok6Dlacze11_629

… a następnie przełączenie konta lokalnego na komputerze na odpowiadające mu konto w chmurze.

080914_1531_Krok6Dlacze12

W ten sposób pan Jarek powrócił do ustawień swojego konta na komputerze. Teraz jednak zamiast opisu konto lokalne, mamy informację, że jest to konto: jarekoporowy@outlook.com, a nazwa konta została zmieniona na Jarek Oporowy.

Kolejne kliknięcie w kafelek OneDrive już skutecznie łączy nas z dyskiem w chmurze. Po pewnym czasie (synchronizacja może trochę trwać) widzimy ekran potwierdzający aktualność plików w fizycznej kopii dysku OneDrive.

080914_1531_Krok6Dlacze13

Po kliknięciu Zamknij  pozostają już tylko kafelki folderów — te same, jakie było widać w przeglądarce. Kliknięcie kafelka Dokumenty  wyświetla ikony dokumentów, jakie zostały utworzone w chmurze w poprzednim kroku.

Komputer pana Jarka nie ma ekranu dotykowego. Operowanie kafelkową wersją OneDrive może nie być zgodne z nawykami osób przyzwyczajonych do myszki i klawiatury. Nie jest to jednak problemem, bo na pulpicie Windows 8.1 też mamy dostęp do fizycznej kopii OneDrive na komputerze.

W jaki sposób? Wystarczy kliknąć ikonę Eksplorator plików 080914_1531_Krok6Dlacze14 na pasku zadań systemu Windows 8.1. U góry, z lewej strony okna zobaczymy znajomą ikonę OneDrive. Jeśli ją klikniemy, po prawej pojawią się dokładne kopie folderów OneDrive w chmurze.

080914_1531_Krok6Dlacze15

Oczywiście można do tych folderów kopiować, wklejać, kasować z nich czy udostępniać pliki w sposób znany nam z kilku wersji Windows wstecz. Zwracamy uwagę na fakt, że każde kasowanie plików w folderze OneDrive fizycznie na naszym komputerze w ciągu krótkiego czasu „roznosi” się na chmurę, a zaraz potem na wszystkie urządzenia, z którymi również synchronizowany był dysk OneDrive. Trzeba więc być ostrożnym!

Bezpłatna przestrzeń OneDrive w chmurze może mieć od 15 GB do 23 GB wielkości — jest to bardzo dużo, ale pakując w nią zdjęcia, pliki wideo i inne materiały multimedialne możemy ją w końcu wyczerpać.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę — jeśli skopiujemy do fizycznego OneDrive dużą porcję danych, a chcemy, by dane jak najszybciej znalazły się w chmurze, nie wyłączajmy komputera przed otrzymaniem potwierdzenia zakończenia synchronizacji. Jeśli jednak wyłączymy komputer, nic złego się nie stanie — po ponownym włączeniu synchronizacja zostanie wznowiona.

O statusie OneDrive w komputerze możemy się dowiedzieć także z obszaru ikon i powiadomień na pasku zadań pulpitu Windows.

080914_1531_Krok6Dlacze16

Po najechaniu myszą na ikonę z chmurami możemy zorientować się, w jakim stanie jest synchronizacja naszego fizycznego OneDrive z dyskiem w chmurze.

Kliknięcie prawym klawiszem i wybranie opcji Ustawienia  pozwala zarządzać sposobem i zakresem synchronizacji fizycznego OneDrive z chmurą.

080914_1531_Krok6Dlacze17

To już ostatnia ilustracja naszego kursu, którego celem było ułatwienie Państwu wejścia do Królestwa Chmur Internetu.

Jeśli przeszli Państwo kurs do końca, teraz już wszystkie słynne chmury 080914_1531_Krok6Dlacze18 są do Państwa dyspozycji i — mamy nadzieję — łatwiej będzie się Państwu zorientować w potencjalnych trudnościach i problemach przy korzystaniu z ich dobrodziejstw.

Zapraszamy do komentowania kursu, zadawania pytań. Będziemy starali się w miarę możliwości odpowiedzieć na nie.