Skoro mamy już zarejestrowane w chmurze konto, nadszedł czas, by sprawdzić, jak ono działa.

Jeśli zarejestrowałeś w chmurze swoje nowe konto w domenie Outlook.com, to teraz możesz sprawdzić, czy możesz wysyłać z tego konta oraz odbierać wiadomości od osób posiadających adresy e-mail.

Uwaga: klikając w łącze poniżej trafisz w nowej karcie przeglądarki do strony logowania się do poczty w chmurze. Przełączając się pomiędzy kartami przeglądarki będziesz mógł na bieżąco ćwiczyć kolejne instrukcje z tego kroku szkolenia. 

Wpisujemy w przeglądarkę adres http://outlook.com.

Na ekranie logowania wpisujemy nasze konto i hasło — tak jak to widać na ekranie poniżej. Klikamy Zaloguj:

Krok2Wysyaj1_679

Jeśli wszystko przeszło prawidłowo (nie było pomyłki w nazwie konta ani w haśle, a komputer ma połączenie z Internetem), po chwili zobaczymy następujący ekran:

Krok2Wysyaj2_679

U góry na pasku Outlook.com po prawej stronie wyświetlone jest imię i nazwisko użytkownika skrzynki pocztowej. Na pionowym pasku Foldery widoczne są nazwy standardowych folderów pocztowych. Folder Skrzynka odbiorcza jest zaznaczony, w prawej części okna wyświetlone będą wszystkie wiadomości, jakie dotarły do skrzynki. Pierwsza wiadomość w skrzynce to wiadomość e-mail od zespołu administrującego pocztą Outlook— warto ją przeczytać, ponieważ zawiera szereg przydatnych informacji. W tym celu należy najechać kursorem myszy na tę wiadomość i kliknąć (wystarczy jeden raz) lewym przyciskiem myszy. Spowoduje to otwarcie wiadomości.

Dół okna przeglądarki zasłonięty jest komunikatem: Czy chcesz zapamiętać hasło dla live.com? Chodzi tu oczywiście o hasło do naszego konta. Odpowiedź powinna zależeć od tego, na jakim komputerze korzystamy z poczty. Jeżeli jest to nasz osobisty komputer, do którego mamy dostęp tylko my, to można odpowiedzieć twierdząco. Jeśli natomiast jesteśmy w kafejce internetowej przy komputerze „publicznym”, gorąco zachęcam do udzielenia odpowiedzi negatywnej. Tak czy inaczej, odpowiedź na pytanie uwolni nam kawałek przestrzeni do czytania przysłanych wiadomości.

Wybranie z listy i otwarcie wiadomości powoduje zmiany na pasku Outlook.com. Wygląda on teraz tak:

Krok2Wysyaj3_679

Na pasku wyświetlają się podpowiedzi, co możemy z otwartą aktualnie wiadomością zrobić. Jeżeli przy podpowiedzi jest dodatkowy haczyk, klikając go zobaczymy menu z dodatkowymi opcjami. Na przykład przy podpowiedzi Odpowiedz mamy do wyboru następujące możliwości:

 • Odpowiedz — odpowiedź zostanie automatycznie zaadresowana tylko do nadawcy wiadomości;
 • Odpowiedz wszystkim —odpowiedź zostanie automatycznie zaadresowana do nadawcy oraz do wszystkich osób, którym nadawca wysyłał tę wiadomość „do wiadomości”;
 • Prześlij dalej — wiadomość nie zostanie automatycznie zaadresowana. Sami musimy zdecydować, do kogo ta wiadomość-odpowiedź ma trafić.

Jeśli na pasku Outlook.com nie mieszczą się wszystkie możliwe w danej sytuacji opcje, na końcu paska pojawiają się trzy kropki. Klikając je myszą powodujemy wyświetlenie menu z brakującymi opcjami.

Tuż przed imieniem i nazwiskiem znajdują się jeszcze dwie ikony. Kliknięcie pierwszej 080714_1953_Krok2Wysyaj4 umożliwia wprowadzenie do Outlooka kontaktów, jakie mamy już być może w innych chmurach: Skype, Facebook albo Google. Kolejna ikona 080714_1953_Krok2Wysyaj5 to przegląd i edycja ustawień skrzynki pocztowej. Kliknięcie nazwiska pozwala na ustawienie swojego statusu w zakresie widoczności w chmurze Internetu. Możemy też zmienić parametry naszego profilu (dodać zdjęcie, skorygować imię i nazwisko) czy wylogować się ze skrzynki pocztowej.

Po otwarciu wiadomości od Zespołu usługi Outlook warto przyjrzeć się jej nagłówkowi:

Krok2Wysyaj6

W nagłówku wiadomości widoczny jest tytuł wiadomości. Na prawo od tytułu widoczne są następujące znaki 080714_1953_Krok2Wysyaj7. Są to dwie strzałki do przechodzenia pomiędzy kolejnymi wiadomościami w skrzynce odbiorczej oraz znak x, który, podobnie jak we wszystkich aplikacjach Windows, zamyka otwarte okienko wiadomości.

Poniżej tytułu wiadomości widzimy awatar nadawcy (czyli jego wirtualny wizerunek lub po prostu zdjęcie) oraz dane nadawcy. Zielona ikonka obok nazwy konta nadawcy informuje nas, że ten nadawca spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dalej na prawo jest łącze ułatwiające dodanie nadawcy tej wiadomości do naszych kontaktów (opcję tę poznamy bliżej w następnym kroku kursu).

Kolejne informacje pod nagłówkiem to data wiadomości i znacznik flagi, pozwalający zaznaczyć tę wiadomość jako ważną — taką, która w liście wiadomości danego folderu powinna znajdować się jak najwyżej, w osobnej sekcji wiadomości oflagowanych. „Haczyk” w dół przy napisie Akcje rozwija okienko z opcjami, jakie możemy zastosować do tej wiadomości. Są to w większości takie same opcje jak te na pasku Outlook.com.

Poniżej nadawcy wiadomości widzimy jeszcze podwójny „haczyk” skierowany w dół. Rozwijając go widzimy dodatkowe właściwości oglądanej wiadomości — datę wysyłki oraz listę adresatów.

Teraz czas na przygotowanie wiadomości.
Omawiając pasek Outlook.com ominęliśmy ikonkę z plusem i opisem Nowa080714_1953_Krok2Wysyaj8. To właśnie ta opcja służy do przygotowania nowej wiadomości. Klikamy ją. Otwiera się pusta nowa wiadomość jak na poniższej ilustracji:

Krok2Wysyaj9_679

Pod paskiem opcji widzimy dane nadawcy wiadomości. Poniżej w polu Do znajduje się miejsce na wpisanie adresata bądź adresatów wiadomości — wystarczy wpisać tu adres e-mail. Na początek wyślijmy wiadomość do siebie. W pole Do wpisujemy zatem zarejestrowane w Kroku 1. konto (w przykładzie jest to Leszekoporowy@outlook.com). Kliknięcie w napis Do nad polem może nam pomóc, o ile w naszych kontaktach w chmurze mamy już jakieś osoby z kontami e-mail. Spróbujmy zobaczyć, jakie konta są zapisane w tej chwili w chmurze.

Kliknięcie widocznych po prawej stronie nad polem Do skrótów DW lub UDW otwiera dodatkowe pola adresowe DW czyli Do wiadomości lub UDW czyli Ukryte do wiadomości. Czasami wysyłając do kogoś jakieś informacje chcemy, żeby dostały je także inne osoby. Jeśli chcemy, żeby nasz główny adresat, umieszczony w polu Do, wiedział, do kogo dodatkowo została wysłana wiadomość, to dodatkowych adresatów wpisujemy w pole DW. Jeżeli o dodatkowych adresatach adresat główny nie powinien wiedzieć, to ich adresy wpisujemy w pole UDW.

Aby wpisać temat wiadomości, klikamy myszką w napis Dodaj temat i wpisujemy tekst. W przykładzie poniżej temat to Informacja próbna. Mamy temat, teraz pora na treść. Klikamy w tekst Dodaj wiadomość lub przeciągnij plik i rozpoczynamy pisanie. Tekst wiadomości możemy uatrakcyjnić, klikając znak Wstaw emotikon 080714_1953_Krok2Wysyaj10 i wybierając któryś z dostępnych rysuneczków — emotikonów, ułatwiających wzmocnienie emocjonalne tekstu.

Można też:

080714_1953_Krok2Wysyaj11

 

 • pogrubiać tekst używając ikony B,
 • pisać pismem pochylonym, używając ikonki /,
 • podkreślać tekst,
 • wybrać jedną z wielu czcionek,
 • wybrać jedną z wielu wielkości czcionek,
 • wybrać kolor czcionki,
 • wyróżnić partię tekstu, zakreślając ją wybranym kolorem,
 • utworzyć listę numerowaną,
 • utworzyć listę punktowaną,
 • zmniejszyć wzięcie wiersza/akapitu,
 • zwiększyć wcięcie wiersza/akapitu,
 • wyrównywać tekst do lewej,
 • wyrównywać tekst do środka,
 • wyrównywać tekst do prawej,
 • wstawiać w wiadomości łącza do stron internetowych.

Jeśli to jeszcze za mało, to można — wykorzystując opcję spinacza z paska Outlook.com 080714_1953_Krok2Wysyaj12 — dołączyć do wiadomości jakiś plik lub obraz.

Napracowaliśmy się trochę. Przygotowana wiadomość może wyglądać tak, jak poniżej:

Krok2Wysyaj13_679

Aby wysłać wiadomość, klikamy Wyślij 080714_1953_Krok2Wysyaj14 na pasku Outlook.com.

Administratorzy Outlook.com są czujni i może się zdarzyć, że zdziwi ich poczta wysyłana na własny adres e-mail. Wtedy być może zechcą zweryfikować, czy ta akcja jest zainicjowana przez właściciela konta. Należy wtedy spokojnie czytać komunikaty i odpowiadać na nie. Administratorzy również inne aktywności mogą uznać za niebezpieczne i je blokować do czasu zweryfikowania użytkownika. Takie podejrzane aktywności to na przykład bardzo szybkie wysyłanie e-maili jeden po drugim albo wysyłanie maila z bardzo rozbudowaną listą adresatów.

Po takiej weryfikacji trzeba jeszcze raz kliknąć Wyślij.

Po chwili w skrzynce odbiorczej będzie widoczna jedna wiadomość więcej. Mamy więc przetrenowane wysyłanie wiadomości w chmurze.

Do pełnej wprawy brakuje ćwiczeń. Proponujemy, by poprosić znajomych o przysłanie do nas paru wiadomości — ułatwi to przećwiczenie omówionych wyżej możliwości, jakie ma użytkownik czytając czy wysyłając wiadomości.

Spośród nie omówionych w kroku 2. możliwości warto jeszcze wspomnieć o przenoszeniu wiadomości za pomocą myszki. Klikamy interesującą nas wiadomość na liście wiadomości i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przenosimy ją nad folder, w który ma się wiadomość znaleźć. Tu zwalniamy przycisk.

Drugi krok w Królestwo Chmur Internetu mamy za sobą.