W Windows 8.1 również zaczniemy od wpisania w polu wyszukiwania hasła Pomoc . Pole wyszukiwania w Windows 8.1 znajduje się na ekranie startowym. Po przejściu do ekranu startowego wystarczy zacząć pisać. W wynikach wyszukiwania pojawi się opcja Zaproś kogoś, aby połączył się z Twoim komputerem i Ci pomógł… .

WpiszPomocNaEkranieStartowym

Po uruchomieniu aplikacji zobaczymy następujące okno:

PomocZdalna1

Postępujemy zgodnie z instrukcją wyświetlającą się w oknie. Klikamy opcję: Poproś o pomoc kogoś, komu ufasz. Pokaże się nam kolejne okno z opcjami określającymi sposób zaproszenia osoby pomagającej.

PomocZdalna2

Na komputerze z Windows 8.1 mamy skonfigurowaną pocztę elektroniczną, więc opcja użycia aplikacji poczty e-mail nie jest wyszarzona. Pokażemy jednak, jak wykorzystać innego klienta poczty elektronicznej. Tym razem będzie to poczta Gmail. Dlatego zapisujemy plik zaproszenia na dysku, a potem wyślemy go do zaufanego eksperta za pomocą poczty Gmail uruchomionej w przeglądarce internetowej. Klikamy więc opcję: Zapisz to zaproszenie jako plik. Otworzy się nam okno zapisywania pliku zaproszenia na dysku — domyślnie w bibliotece Dokumenty. Proszę zwrócić uwagę, że w ilustrowanym przykładzie pojawiła się lokalizacja związana z lokalną kopią OneDrive na moim komputerze.

ZapisywanieZaproszenia

Po zapisaniu zaproszenia komputer jest już gotowy do przyjęcia pomocy zdalnej. Wyświetla nam okno z kodem potrzebnym do połączenia komputerów zapraszającego i pomagającego oraz opcjami, jakie mogą być przydatne w trakcie realizacji pomocy zdalnej.

GotowyDoPrzyjęciaPomocy

Musimy teraz przekazać zaproszenie wybranemu ekspertowi! Do wysłania e-maila z zaproszeniem użyjemy przeglądarki internetowej z otwartym klientem Gmail.

GmailDoWysłaniaZaproszenia

Wpisujemy nazwę swojego konta Gmail i hasło (jeśli nie pozwoliliśmy systemowi operacyjnemu go zapamiętać) i za chwilę możemy adresować nową pocztę do eksperta z prośbą o pomoc zdalną. Dołączamy plik zaproszenia z biblioteki Dokumenty i wysyłamy e-mail z zaproszeniem.

TworzenieMailaDoEksperta2

Teraz pozostaje tylko czekanie na kontakt od eksperta, by przekazać mu hasło do utworzenia połączenia.