1. Definiowanie zadania automatycznego wyłączenia komputera z systemem Windows 10

1.1
Uruchom aplikację Harmonogram zadań.

W tym celu kliknij menu Start i zacznij wpisywać słowo harmonogram. Komputer sam znajdzie aplikację. Kliknij jej nazwę.

01ab

Czytaj wpis